• Witamy!

   • Szkoła Podstawowa w Zwierznie

   • Do 1945 r. Zwierzno nazywało się Thiergart  W miejscowości do tego roku funkcjonowały dwie szkoły. W jednej uczyły się dzieci z domów niemieckich, a w drugiej dzieci z domów polskich. Po wojnie pierwszy rok szkolny rozpoczął się w polskiej szkole powszechnej, która powstała w budynku po szkole niemieckiej. W 1950r. z powodu zwiększającej się liczby uczniów zaadaptowano trzy pomieszczenia na klasy w Domu Ludowym oddalonym od szkoły o 100 m.

    W roku szkolnym 1975/76 powstała w Zwierznie Zbiorcza Szkoła Gminna. W roku 1984 uczniowie przeprowadzili się do pięknego dwukondygnacyjnego budynku szkoły po dawnym Domu Ludowym, w którym mieści się obok gabinetów lekcyjnych, administracja, oddziały przedszkolne, biblioteka, a od roku 2013 nowa sala gimnastyczna otwarta również dla społeczności lokalnej.

    Obecnie w szkole uczy się do 300 uczniów. Głównymi celami szkoły jest m. in. wprowadzanie uczniów w świat wartości; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; rozwijanie kompetencji, takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

    Szkoła osiąga sukcesy w sporcie, rozwijając pasje uczniów i zajmując czołowe miejsca w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej; w działalności turystyczno-rekreacyjnej i artystycznej. Uzyskuje również dobre wyniki dydaktyczne.

 • Najnowsze

  Aktualności

   • Narodowe Czytanie GOK
   • 16.09.2019
   • 7 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Markusach miała miejsce ósma edycja akcji Narodowego Czytania. Akcja ta organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.

    Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Są to, m.in.: „Dobra pani" Elizy Orzeszkowej, „Dym" Marii Konopnickiej, „Katarynka" Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków" Brunona Schulza, „Orka" Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…" Stefana Żeromskiego, „Sachem" Henryka Sienkiewicza, „Sawa" Henryka Rzewuskiego.
    My spotkaliśmy się wszyscy w sobotę, by razem odkryć piękno i aktualność nowel polskich. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych w GOK-u gości przez panią Turzyńską, przeczytaniu listu od Prezydenta RP przez panią wójt, Dorotę Wasik, uczniowie Szkoły Podstawowej w Zwierznie zaprezentowali życie i twórczość Władysła

   • Czytaj więcej
   • Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 2019
   • 12.09.2019
   • Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.Trzymamy kciuki : )

   • Czytaj więcej
   • ZEBRANIE
   • 09.09.2019
   • Zapraszamy wszystkich rodziców bardzo serdecznie na pierwsze zebranie w tym roku szkolnym które odbędzie się 10 września 2019r. o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej w Zwierznie

   • Czytaj więcej
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4